A meta-analysis of Preclinical Studies About The Effect of Spray-dried Porcine Plasma on Microbiota Composition
Abdykerimovna, M., Rahim, F., Alekesheva, L., Karlygash, T., Konstantinovich, S., Dzhusupov, K., Zhumagaliuly, A. (2025). A meta-analysis of Preclinical Studies About The Effect of Spray-dried Porcine Plasma on Microbiota Composition. EKB Journal Management System, 56(4), 679-690. doi: 10.21608/ejvs.2024.262801.1781
Momunova Aigul Abdykerimovna; Fakher Rahim; Lyailya Alekesheva; Toguzbaeva Karlygash; Sokolov Dmitriy Konstantinovich; Kenesh Dzhusupov; Abzal Zhumagaliuly. "A meta-analysis of Preclinical Studies About The Effect of Spray-dried Porcine Plasma on Microbiota Composition". EKB Journal Management System, 56, 4, 2025, 679-690. doi: 10.21608/ejvs.2024.262801.1781
Abdykerimovna, M., Rahim, F., Alekesheva, L., Karlygash, T., Konstantinovich, S., Dzhusupov, K., Zhumagaliuly, A. (2025). 'A meta-analysis of Preclinical Studies About The Effect of Spray-dried Porcine Plasma on Microbiota Composition', EKB Journal Management System, 56(4), pp. 679-690. doi: 10.21608/ejvs.2024.262801.1781
Abdykerimovna, M., Rahim, F., Alekesheva, L., Karlygash, T., Konstantinovich, S., Dzhusupov, K., Zhumagaliuly, A. A meta-analysis of Preclinical Studies About The Effect of Spray-dried Porcine Plasma on Microbiota Composition. EKB Journal Management System, 2025; 56(4): 679-690. doi: 10.21608/ejvs.2024.262801.1781